Algemene Voorwaarden DTP2

3 september 2020

 

Betaling

Door contact op te nemen met DTP2 en een betaalde dienst af te sluiten, geef je aan ouder te zijn dan 18 jaar en gerechtigd bent om een betaalde (jaarlijkse) dienst af te sluiten.

DTP2 is een particuliere onderneming en alle vermelde bedragen zijn netto.

Door het bestelformulier te gebruiken, gaat u een betaalverplichting aan voor de bestelde dienst.

Alle betalingen voor domeinnaam, webhosting en WordPress-onderhoud dienen per direct voldaan te worden en zodra deze ontvangen zijn, zal de overeengekomen dienst geleverd worden.

In het geval van website ontwikkeling, zal er een deelbetaling plaatsvinden. 50% bij start van het project en 50% voordat de website overgedragen wordt en live gaat.

In het geval van uitblijven van betaling, is DTP2 niet gebonden aan het leveren van de diensten en blijft DTP2 volledig eigenaar van een eventueel website-ontwerp, alle bijbehorende technische bestanden en afbeeldingen.

Na ontvangst van de gehele of gedeeltelijke betaling, zal er een digitale kwitantie toegezonden worden.

 

Opzegtermijn

In het geval van een jaarlijkse dienst zoals domeinnaam, webhosting of WordPress onderhoudspakket, heb je het recht om deze dienst te beëindigen ten minste 30 dagen vóór het verlopen van de jaarlijkse termijn. Dit dient per email kenbaar gemaakt te worden.

Indien de jaarlijkse dienst niet ten minste 30 dagen voor het verlopen van de jaarlijkse termijn is opgezegd, zal deze stilzwijgend verlengd worden met een nieuw jaar en ben je het volledige bedrag verschuldigd.

Bij overschrijden van de betalingstermijn van 30 dagen of uitblijven van de betaling, is DTP2 gerechtigd de geleverde diensten offline halen en is niet verplicht om voor backups te zorgen van data zoals bijvoorbeeld de website, database en email. DTP2 kan niet (financieel) verantwoordelijk gehouden worden voor eventueel verlies van data of mislopen van inkomsten.

 

Dataverwerking

DTP2 heeft een dataverwerkersovereenkomst met de partij welke de webserver ter beschikking stelt. In het geval van een datalek, is deze partij verplicht DTP2 op de hoogte te stellen en DTP2 zal per direct de getroffen klant(en) in kennis stellen en (mee)werken aan beperken van eventuele schade.

DTP2 kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor (financiele) schade ontstaan door een datalek of wanneer de servers offline zijn om wat voor reden dan ook. Dit geldt voor de directe partij waar DTP2 zaken mee doet en tevens iedere volgende (derde) partij waar de directe partij zaken mee doet.

 

Technische limitaties

De PHP memory limit in de webhosting-pakketten, staat standaard op 128MB. In geval van time-outs, mag dit (tijdelijk) verhoogd worden naar 512MB. Dit is in alle gevallen voldoende en is nadrukkelijk niet toegestaan om dit hoger in te stellen. Deze waarde overschrijden kan een (tijdelijke) blokkade op uw webhosting-account als gevolg hebben.

De OpCache memory limit in de webhosting-pakketten, staat standaard op 64MB. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om dit hoger in te stellen. Deze waarde overschrijden kan een (tijdelijke) blokkade op uw webhosting-account als gevolg hebben.

 

Webhosting

In het geval van het afnemen van een hostingpakket, draag je zelf zorg voor het instellen van je account. Hieronder wordt o.a. verstaan, het instellen backups, spamfilters, mailadressen etc. Indien technische support nodig is, kan er een onderhoudsplan afgeloten worden of op uurbasis support verleend worden.

Er wordt geen inhoudelijke support geboden op de software welke u via Installatron en Softaculous installeert.

 

Onderhoudspakket

In het geval van een onderhoudsplan, worden er wekelijks of maandelijks backups gemaakt en hier worden er maximaal 10 van bewaard. Indien de 11e backup gemaakt wordt, vervalt de oudste automatisch. Indien er een probleem in de website is geslopen zoals bijvoorbeeld een hack of technisch probleem en dat probleem heeft zich over alle backups verspreid, is DTP2 niet verantwoordelijk voor verlies van data of (financiele) schade.

 

Verhuisservice

Vooraleer DTP2, op uw verzoek, een verhuizing inzet, is DTP2 niet verantwoordelijk voor verlies van data zoals email, contacten etc. U dient zelf, voor aanvang van de verhuizing, zorg te dragen voor een backup van uw belangrijke en kritische data.