Algemene voorwaarden

9 januari 2023

 

Betaling

Door contact op te nemen met DTP2 en een betaalde dienst af te sluiten, geeft u aan ouder te zijn dan 18 jaar en gerechtigd bent om een betaalde (jaarlijkse) dienst af te sluiten.

DTP2 is een particuliere onderneming en alle vermelde bedragen zijn netto.

Door het bestelformulier te gebruiken, gaat u een betalingsverplichting aan voor de bestelde dienst.

Alle betalingen voor domeinnaam, webhosting en WordPress-onderhoud dienen per direct voldaan te worden en zodra deze ontvangen zijn, zal de overeengekomen dienst geleverd worden.

Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.

In het geval van uitblijven van betaling, is DTP2 niet gebonden aan het leveren van de diensten en blijft DTP2 volledig eigenaar van een eventueel website-ontwerp, alle bijbehorende technische bestanden en afbeeldingen. Dit ontslaat u echter niet van uw betaalverplichting.

Bij overschrijding van 30 dagen vanaf het betaalverzoek, is DTP2 gerechtigd de geleverde diensten offline halen. Als 6 maanden na het ingaan van de nieuwe contractdatum of tijdens het verlopen van de nieuwe contractperiode (welke datum het eerst komt) geen betaling is ontvangen, is DTP2 gerechtigd de dienst volledig op te heffen zonder hierbij de verplichting te hebben om voor backups te zorgen van bijvoorbeeld website, database en email. DTP2 kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden of aansprakelijk gesteld worden voor eventuele verlies en schade.

Voor het opnieuw activeren van de diensten na ontvangst van de verlate betaling, wordt € 25 administratiekosten in rekening gebracht. U dient hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen, waarna u een betaalverzoek ontvangt. Na ontvangst van de betaling zal uw webhosting weer actief gemaakt worden.

Restitutie

Uitsluitend in het geval dat DTP2 niet meer in staat is de overeengekomen diensten te verlenen (bijvoorbeeld in geval van langdurige storing servers), zal een een gedeeltelijke restitutie kunnen plaatsvinden met aftrek van de tijd die de dienst wel geleverd is en inclusief € 25 administratiekosten voor het opzetten van de diensten zoals webhosting en domeinnaamregistratie. In overige gevallen, zal er geen restitutie plaatsvinden.

Opzegtermijn

In het geval van een jaarlijkse dienst zoals domeinnaam, webhosting of WordPress onderhoudsplan, heeft u het recht om deze dienst te beëindigen ten minste 30 dagen vóór het verlopen van de jaarlijkse termijn. Dit dient per email kenbaar gemaakt te worden.

Indien de jaarlijkse dienst niet ten minste 30 dagen voor het verlopen van de jaarlijkse termijn is opgezegd, zal deze stilzwijgend verlengd worden met een nieuw jaar en bent u het volledige bedrag verschuldigd.

Aansprakelijkheid

DTP2 zal zich inspannen om te allen tijden de overeengekomen service te leveren. In geval van problemen dient DTP2 altijd op de hoogte en in de gelegenheid gesteld te worden om binnen een redelijke termijn een passende oplossing te bieden. DTP2 kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden of aansprakelijk gesteld worden voor eventuele verlies of schade.

WordPress, en dus DTP2, maakt gebruik van plugins voor het toevoegen van functionaliteit aan de websites. Waar mogelijk is een support-overeenkomst met de ontwikkelaar. In het geval van een functionaliteit die niet langer werkt, zal DTP2 zich inspannen om dit te delen met de ontwikkelaar en deze te ondersteunen in het vinden van een oplossing. Echter, indien de ontwikkelaar niet reageert of niet in staat blijkt dit probleem om te lossen, kan DTP2 niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies of schade.

Website hack

In geen geval kan DTP2 (financieel) verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor eventueel verlies of schade indien een website gecompromitteerd/gehackt is.

In het geval er verlies van persoonlijk identificeerbare date, is het uw verantwoordelijkheid dit te melden bij de betreffende instanties.

DTP2 kan betaalde diensten aanbevelen die uw website weer kunnen opschonen van kwaadaardige code.

Dataverwerking

DTP2 zal zich inspannen om te allen tijden uw data veilig te houden en dit geldt tevens voor de partij waar de server ondergebracht is. In het geval van een datalek, zijn wij beiden verplicht u hiervan zo snel als mogelijk na het ontdekken op de hoogte te brengen en zullen dit tevens melden bij de betreffende instanties.

DTP2 kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden of aansprakelijk gesteld worden voor eventuele verlies of schade. Dit geldt voor de directe partij waar DTP2 zaken mee doet en tevens voor iedere indirecte partij waar de directe partij zaken mee doet.

Technische limitaties

De PHP memory limit in de webhosting-pakketten, staat standaard op 128MB. Uitsluitend in overleg mag dit (tijdelijk) hoger ingesteld worden. Deze waarde overschrijden kan een (tijdelijke) blokkade op uw webhosting-account als gevolg hebben.

De OpCache memory limit in de webhosting-pakketten, staat standaard op 64MB. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om dit hoger in te stellen. Deze waarde overschrijden kan een (tijdelijke) blokkade op uw webhosting-account als gevolg hebben.

Webhosting

In het geval van het afnemen van een hostingplan, draagt u zelf zorg voor het instellen van je account. Hieronder wordt o.a. verstaan, het instellen backups, spamfilters, mailadressen etc. DTP2 kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden of aansprakelijk gesteld worden voor eventuele verlies of schade vanwege het niet of niet correct instellen van zaken zoals bijvoorbeeld backups.

Indien technische support nodig is, kan er een onderhoudsplan afgesloten worden of op uurbasis support verleend worden.

Er wordt geen inhoudelijke support geboden op de software welke u via Installatron en Softaculous installeert.

Onderhoudsplan

In het geval van een onderhoudsplan, worden er wekelijks of maandelijks backups gemaakt op een externe opslag en hier worden er maximaal 10 van bewaard. Indien de 11e backup gemaakt wordt, vervalt de oudste automatisch.

DTP2 kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden of aansprakelijk gesteld worden voor eventuele verlies of schade veroorzaakt door een fout in de site of hack die zich over alle backups heeft verspreid.

Eventuele (bijkomende kosten) voor het oplossen van een gecompromitteerde/gehackte website vallen niet onder het onderhoudsplan.

Verhuisservice

DTP2 kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden of aansprakelijk gesteld worden voor eventuele verlies of schade veroorzaakt door verlies van data zoals website, database, email, contacten etc.

U dient zelf, vóór aanvang van de verhuizing, zorg te dragen voor een volledige backup van uw belangrijke en kritische data.

Recht van weigeren en opzeggen

DTP2 kan zonder opgaaf van reden een bestelling weigeren. Tevens kan DTP2, in geval van bijvoorbeeld illegale inhoud, bedreiging, racisme of gevaar (voor gezondheid), een domeinnaam en/of webhosting eenzijdig opzeggen. Aangezien dergelijk inhoud nadrukkelijk niet is toegestaan, is DTP2 ook niet verplicht tot restitutie. DTP2 kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden of aansprakelijk gesteld worden voor eventuele verlies of schade veroorzaakt door het offline halen van een domeinnaam of webhosting in geval van een van bovenstaande overtredingen.